Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang
Địa chỉ: 85 Nam Kỳ, Khởi Nghĩa, Phường 4, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang , Mỹ Tho
Điện thoại: 877059
Chi tiết

CHI TIẾT:

Loại hình cơ quan: Quản lý nhà nước

quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

Đầu mối trao đổi thông tin: Bùi Văn Lượm, Thanh tra viên lao động

Chức năng, nhiệm vụ về an toàn vệ sinh lao động củaquan: Hướng dẫn, chỉ đạo và thanh tra việc thực hiện các qui định về bảo hộ lao động; điều tra tai nạn lao động.