Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hoá
Địa chỉ: Đường Tô Vĩnh Diện, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá , Thanh Hóa
Điện thoại: 851509 /851022
Fax: 856697
Chi tiết

CHI TIẾT:

Loại hình cơ quan: Quản lý nhà nước

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Đầu mối trao đổi thông tin: Nguyễn Lương Tùng, Chánh thanh tra

Chức năng, nhiệm vụ về an toàn vệ sinh lao động của cơ quan: Hướng dẫn, chỉ đạo và thanh tra việc thực hiện các qui định về bảo hộ lao động; điều tra tai nạn lao động.