Cục An toàn lao động - Bộ LĐTBXH (Cơ quan đầu mối)
Địa chỉ: Số 2 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm , Hà Nội
Điện thoại: 04-9362922
Fax: 04-9362920
Website: http://www.antoanlaodong.gov.vn​