Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: Lô 10, đường Phạm Văn Đồng, Khu qui hoạch Nam Vĩ Dạ, Thành phố Huế , Huế
Điện thoại: 897026
Fax: 897029
Chi tiết

 

Loại hình cơ quan: Quản lý nhà nước
 
Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
 
Đầu mối trao đổi thông tin: Hồ Dần, Chánh thanh tra
 
Chức năng, nhiệm vụ về an toàn vệ sinh lao động của cơ quan: Hướng dẫn, chỉ đạo và thanh tra việc thực hiện các qui định về bảo hộ lao động; điều tra tai nạn lao động.