Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái
Địa chỉ: Số 136 A, đường Đinh Tiên Hoàng, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Điện thoại: 852375
Fax: 852375
Chi tiết

 

CHI TIẾT:

Loại hình cơ quan: Quản lý nhà nước

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Đầu mối trao đổi thông tin: Triệu Quốc Quỳnh, Phó chánh thanh tra

Chức năng, nhiệm vụ về an toàn vệ sinh lao động của cơ quan: Hướng dẫn, chỉ đạo và thanh tra việc thực hiện các qui định về bảo hộ lao động; điều tra tai nạn lao động.