CÁC THÀNH VIÊN MẠNG THÔNG TIN

Trung tâm y tế dự phòng Tỉnh Hưng Yên
Địa chỉ: Thị xã Hưng Yên
Điện thoại:863378
Trung tâm y tế dự phòng Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Tổ 27 phường Đồng Tiến, Thị xã Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại:852482
Trung tâm sức khỏe lao động môi trường Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Địa chỉ: 41 bis, Điện Biên Phủ, Quận 1, , thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:822987
Trung tâm y tế dự phòng Thành Phố Hải Phòng
Địa chỉ: 50 Trần Phú, , Thành phố Hải Phòng
Điện thoại:846322 / 842878
Trung tâm y tế dự phòng Tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: 144 đường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương , Hải Dương
Điện thoại:852484
Trung tâm y tế dự phòng Tỉnh Hà Tĩnh
Địa chỉ: 57 đường Hải Thượng Lãn Ông, thị xã Hà Tĩnh
Điện thoại:856203 - Fax:856023
Trang
1
Tổng số 6 thành viên / 1 trang