CÁC THÀNH VIÊN MẠNG THÔNG TIN

Trường đại học bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, phường 14, Quận 10 , Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:8650161 - Fax:8656295
http://www.hcmut.edu.vn
Trường đại học bách khoa hà nội
Địa chỉ: 1 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng , Hà Nội
Điện thoại:8692136 - Fax:8692136
Email:qlkh@mail.hut.edu.vn - http://www.bktech.hut.edu.vn
Bệnh viện xây dựng Bộ xây dựng
Địa chỉ: Khu A1, đường Nguyễn Quý Đức, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân , Hà Nội
Điện thoại:5533686 - Fax:8543295
Email:ttytxaydung@hn.vnn.vn
Vụ tổ chức cán bộ bộ văn hoá thông tin
Địa chỉ: 51 - 53 Ngô Quyền , Hà Nội
Điện thoại: 9438231 - Fax:9439009
Cục chế biến nông lâm sản và nghề muối Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
Địa chỉ: Số 2 Ngọc Hà , Hà Nội
Điện thoại:8232754 - Fax:8438144
Email:cb@mard.gov.vn - http://http//www.chebien.gov.vn
Cục quản lý tài nguyên nước Bộ tài nguyên và môi trường
Địa chỉ:
Điện thoại:9437080 - Fax:9437417
Email:cucqltainguyennuoc@hn.vnn.vn
Vụ tổ chức cán bộ Bộ thương mại
Địa chỉ: 21 Ngô Quyền , Hà Nội
Điện thoại:8262538 / 8262526 - Fax:8264696
Email:sontccb@mot.gov.vn
Vụ khoa học - công nghệ Bộ giáo dục và đào tạo
Địa chỉ: 49 Đại Cồ Việt , Hà Nội
Điện thoại:048 - 680134 - Fax:048 - 694085
Vụ tổ chức cán bộBộ giao thông vận tải
Địa chỉ: 80 Trần Hưng Đạo - Hà Nội , Hà Nội
Điện thoại:049 - 420265 - Fax: 049 - 423291
Email:hvhoc@mt.gov.vn
Cục kỹ thuật an toàn công nghiệp Bộ công nghiệp
Địa chỉ: Số 54, Quận Hai Bà Trưng , Hà Nội
Điện thoại: 8259750 - Fax:04 - 8262919
Email:Vinhdq@moi.gov.vn
Trang
1 2
Tổng số 12 thành viên / 2 trang