CÁC THÀNH VIÊN MẠNG THÔNG TIN

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (Cơ quan đầu mối)
Địa chỉ: 77 Nguyễn Thái Học, Ba Đình , Hà Nội
Điện thoại:04 - 8431689/8431767
Email:vca@vietnamcoop.org - http://www.vietnamcoop.org
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (Cơ quan đầu mối)
Địa chỉ:
Điện thoại:(84-4) - 5742022 / 5742025 - Fax:(84-4) - 5742030 / 5742020
Email:vcci@fmail.vnn.vn - http://www.vcci.com.vn
Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam
Địa chỉ: 25A Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, , Hà Nội.
Điện thoại:8265778 / 9369463 / 0913249448 - Fax:8265777
Email:thanhnd@vinataba.com.vn - http://www.vinataba.com.vn
Tổng Công ty xi măng Việt Nam
Địa chỉ: 228 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, , Hà Nội
Điện thoại:8512425 - Fax:8512778
Tổng Công ty hoá chất Việt Nam
Địa chỉ: Số 1 Tràng Thi, , Hà Nội
Điện thoại:8247270 - Fax:8247270
Email:vinachem-kt@hn.vnn.vn
Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam
Địa chỉ: 95A Lê Thánh Tông, TP.Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh , TP Hạ Long
Điện thoại:827743 / 8277043 - Fax:827741
Email:vptvn@fpt.vn - http://www.vinacoal.com.vn
Tổng Công ty thép Việt Nam
Địa chỉ: 91, Láng Hạ, Quận Đống Đa, , Hà Nội
Điện thoại:8561791 / 0904108207 - Fax: 8561815
http://www.vnsteel.com
Trang
1
Tổng số 7 thành viên / 1 trang