CÁC THÀNH VIÊN MẠNG THÔNG TIN

Viện Nghiên cứu Khoa học kỹ thuật Bảo hộ lao động - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Cơ quan đầu mối)
Địa chỉ: 216 Nguyễn Trãi, Km 9, Thanh Xuân , Hà Nội
Điện thoại:04 - 5542902 / 5540330 / 5540329 - Fax:04 - 5540337
http://www.nilp. org.vn
Ban chính sách kinh tế xã hội Liên đoàn lao động tỉnh Yên Bái
Địa chỉ: Km6 đường Đinh Tiên Hoàng, TP. Yên Bái
Điện thoại:029 - 852469 / 029 - 854789 - Fax:029 - 852489
Ban chính sách kinh tế xã hội Liên đoàn lao động tỉnh Vĩnh Phúc
Địa chỉ: Khu Đồi Ga, Thị xã Vĩnh Yên
Điện thoại:0211 - 861535 / 0211 - 841292 - Fax:0211 - 844382
Liên đoàn lao động tỉnh Vĩnh Long
Địa chỉ: 270 Phạm Hùng, Thị xã Vĩnh Long
Điện thoại:070 - 823670 / 070 - 821284
Liên đoàn lao động tỉnh Tiền Giang
Địa chỉ: Số 9, Rạch Gầm, phường 1, , Thành phố Mỹ Tho
Điện thoại: 073 - 872166 /073 - 873538 - Fax:073 - 884791
Ban chính sách kinh tế - xã hội Liên đoàn lao động tỉnh Thừa Thiên - Huế
Địa chỉ: 2 Đống Đa, , Thành phố Huế
Điện thoại:054 - 822324 / 054 - 822336 - Fax:054 - 833667
Ban chính sách kinh tế - xã hội Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hoá
Địa chỉ: 37 đường Lê Lợi, , Thành phố Thanh Hoá
Điện thoại:037 - 852369/037 - 854574 - Fax:037 - 759022
Trang
1
Tổng số 7 thành viên / 1 trang