CÁC THÀNH VIÊN MẠNG THÔNG TIN

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 2, đường Cách Mạng tháng 8, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên , Thái Nguyên
Điện thoại:854815 - Fax:759391
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Đường Lê Lợi, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình , Thái Bình
Điện thoại:835047 - Fax:831821
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 132 đường Trần Hưng Đạo, phường I,Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại:066 - 820045 - Fax:826764
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La
Địa chỉ: Số 51, đường Tô Hiệu, Thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La
Điện thoại:857005 - Fax:855569
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 59, Trần Hưng Đạo, Thị xã Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại:822581 - Fax:822581
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị
Địa chỉ: Số 123, đường 9B, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 854226 - Fax:854400
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh
Địa chỉ: Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại:835669 - Fax:835084
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi
Địa chỉ: 16 Chu Văn An, Thành phố Quảng Ngãi , Quảng Ngãi
Điện thoại:823233 - Fax:822705
ltkhanh-sld@quangngai.gov.vn
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Số 11 Nguyễn Chí Thanh, Thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại:852518 - Fax:812392
Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 108 Đường Dương Văn An, Thị xã Đồng Hới, Quảng Bin
Điện thoại:823146 - Fax:828488
Trang
1 2 3 ... 8
Tổng số 77 thành viên / 8 trang