Nội dung
Chủ đề
Tìm kiếm
Đặt câu hỏitại đây
 • Do có con nhỏ dưới 12 tháng tuổi nên tôi nhiều lần vi phạm nội quy lao động. Giám đôc Công ty đã ra quyết định xử lý kỷ luật lao động tôi. Việc này có đúng theo quy định của pháp luật hay không?
  Bùi Đức Anh (anh.bd@gmail.com) - Bắc Ninh
 • Trong quá trình xảy ra tranh chấp lao động, hai bên tranh chấp có các quyền nào?
  Lê Ngọc (ngoc.ltt@gmail.com) - Hà Nội
 • Khi có tranh chấp lao động cơ quan tổ chức có trách nhiệm gì?
  Bùi Đức Anh (dhspktv@yahoo.com.vn) - Nam Định
 • Việc giải quyết các tranh chấp lao động được tiến hành theo nguyên tắc nào?
  Lê Ngọc (ngoc.ltt@gmail.com) - Hà Nam
 • Tranh chấp lao động tập thể về quyền là tranh chấp về việc gì?
  Bích Nga (nga.bn@gmail.com) - Hà Nội
Trang
1 2 3 ... Cuối
Đặt câu hỏi tại đây