Nội dung
Chủ đề
Tìm kiếm
Đặt câu hỏitại đây
 • Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích là tranh chấp về việc gì?
  Mai Anh (maianh.bt@gmail.com) - Yên Bái
 • Điều kiện lao động mới là gì?
  Bích Nga (nga.bn@gmail.com) - Hà Nội
 • Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được sử dụng như thế nào?
  Đào Thu Thủy (thuy.dt@gmail.com) - Quảng Trị
 • Tôi đi làm và đã đóng bảo hiểm thất nghiệp được 2 năm 5 tháng, tôi nghỉ việc của công ty ngày 7/7/2011. Nay tôi chưa có việc làm và muốn lĩnh tiền bảo hiểm thất nghiệp được không và sẽ được nhận 3 tháng hay 6 tháng? Tôi phải làm những thủ tục gì?
  Trần Oanh (oanh.tt@gmail.com) - Hà Nội
 • Xin cho biết thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng được tính như thế nào? tiền trợ cấp thất nghiệp trả trực tiếp cho người thất nghiệp hay có được uỷ quyền cho người khác nhận hay không ?
  Trần Oanh (oanh.tt@gmail.com) - Hà Nội
Trang
1 2 3 ... Cuối
Đặt câu hỏi tại đây