Trang chủ

Thư viện số

Thông báo tình hình tai nạn lao động năm 2018(10-04-2019)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo đến các ngành, các địa phương tình hình tai nạn lao động năm 2018 và một số giải pháp chủ yếu nhằm chủ động ngăn ngừa sự cố và tai nạn lao động trong năm 2019.

Hồ sơ quốc gia

Hồ sơ quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động ở Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015   (30/06/2016)

Nhằm tiếp tục cập nhật các chính sách quốc gia, các văn bản pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động được xây dựng trong thời gian từ năm 2010-2015, đồng thời phản ánh, đánh giá tình hình triển khai công tác AT,VSLĐ; tình hình TNLĐ, BNN trong những năm qua cũng như xu hướng, mục tiêu, tầm nhìn về công tác AT,VSLĐ trong thời gian tới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các cơ quan, tổ chức có liên quan, với sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) thông qua Dự án ILO/Nhật Bản về AT,VSLĐ trong các ngành có nguy cơ cao ở Việt Nam(VIE/15/51/JPN) xây dựng và cập nhật thông tin về Hồ sơ quốc gia AT,VSLĐ giai đoạn 2010 - 2015.

Thống kê

Thông báo tình hình tai nạn lao động năm 2016   (28/04/2017)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo đến các ngành, các địa phương tình hình tai nạn lao động năm 2016 và một số giải pháp chủ yếu nhằm chủ động ngăn ngừa sự cố và tai nạn lao động trong năm 2017.

Thống kê số người truy cập

  • Số người Online : 301
  • Số người truy cập : 65301